PARACETAMOL SYRUP (OGB)

Paracetamol Syrup

KOMPOSISI
Tiap 5 mL sirup mengandung Paracetamol 120 mg

INDIKASI
Meringankan rasa sakit pada keadaaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.